Resmi Gazete’de bugün neler var? (17 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilişsel ve Davranış Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– 2024 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

– 2024 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

– 2024 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

– 2024 Yılı Şubat Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

– 2024 Yılı Şubat Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x